Barometr PSP – badanie branży upominków reklamowych

admin_cyber
02 lut 2024

Podczas targów Promo Show Professional, OOH magazine, organizator wydarzenia, przeprowadził wśród odwiedzających badanie, którego celem było zapoznanie się z opinią agencji reklamowych o rynku i branży reklamowej w Polsce oraz za granicą. W badaniu sprawdzono także, czym kierują się klienci końcowi w wyborze gadżetów i jakie ma znaczenie dla nich aspekt ekologiczny upominków.

Co decyduje o wyborze konkretnego produktu?

Ankieta składała się z 6 pytań. W pierwszym wymieniono 6 czynników, które mają wpływ na wybór upominku reklamowego przez klienta. Są to: jakość produktu, jego użyteczność, serwis, cena produktu, jego design i relacje z handlowcem. Przedstawicieli agencji poproszono o ocenę każdego, w skali od 1 do 6 (w zależności od tego jak ważne przy wyborze znaczenie ma dany czynnik, gdzie 1 miał bardzo niewielkie znaczenie, a 6 największe).

Wedle ankietowanych cena jest równorzędnym czynnikiem jak relacje.

Najważniejsze dla polskich klientów, wedle agencji, jest cena produktu oraz relacje z handlowcem. W przypadku ceny, najwyższą notę (6) dało jej 49% ankietowanych, a kontakt ze sprzedawcą na „szóstkę” oceniło niewiele mniej, bo 48% respondentów. W przypadku ceny, tylko niecały procent uznał ten czynnik za nieistotny (0.93%), a relacje z handlowcem nie otrzymały ani jednej niskiej noty (1). Następnym istotnym z kolei czynnikiem jest jakość produktu – noty koleino 4, 5 i 6 otrzymały po 21, 39 i 33%. Co ważne, w tym przypadku nikt nie dał jej niskich not 1 i 2.

Atrakcyjny wygląd zewnętrzny/ design produktu – 35% ankietowanych przyporządkowało mu najwyższą wagę, a noty 5 i 4 – kolejno 34% i 24%. Użyteczność produktu to kolejny wedle wagi czynnik wyboru artykułów promocyjnych – tutaj notę 5 i 6, dało odpowiednio 35% i 22%, a 4 – 26%.

Najmniej istotnym czynnikiem wg ankietowanych był serwis – tutaj głosy od 1 do 6 rozłożyły się bardzo równomiernie, dla 6% ankietowanych nie ma on żadnego znaczenia, a najwyższe tylko dla 26%.

Co utrudnia prowadzenie biznesu?

Agencje reklamowe zostały zapytane o to, co jest największą przeszkodą w prowadzeniu firmy. Podobnie jak w poprzednim pytaniu, każdemu z czynników mieli przyporządkować wagę – od najmniej do najbardziej istotnego. Koszty prowadzenia działalności zostały ocenione jako największa przeszkoda w biznesie – aż 45% ankietowanych przyporządkowało jej notę 6, a łącznie aż 82% uznało ją za istotny czynnik dając noty od 4 do 6. Istotnym czynnikiem są także zmiany w regulacjach prawnych – tutaj prawie 70% uznało je za istotne – dając kolejno: 20% dla not 4 i 5 oraz 29% dla „szóstki”. Głosy na kolejne 2 czynniki: zastoje w płatnościach i konkurencja na rynku rozłożyły się bardzo równo – punkty od 3 do 6 – zanotowały po ok. 20%.

Czy gadżetówka jest eko?

Śledząc najnowsze trendy branżowe, nie sposób było pominąć pytania o zainteresowanie klientów gadżetami ekologicznymi. 85% ankietowanych odpowiedziało, że takie zapytania ze strony klientów się pojawiają. W skali ważności od 1 do 6 zapytano także, jak ważne dla ankietowanych jest to, czy produkt będzie można w przyszłości wykorzystać ponownie lub bezpiecznie zutylizować? Dla 77% respondentów był to ważny czynnik (noty od 4 do 6). Mniej niż 10% uznało tę cechę produktu jako mało istotną (noty 1 i 2).

Jak jest i jak będzie?

Przedstawiciele agencji reklamowych zostali również poproszeni o ocenę kondycji rynku, oraz prognozy na najbliższy rok. W obu przypadkach oceny ankietowanych są optymistyczne. Kondycję mijającego roku na bardzo dobrą (6) oceniło prawie 22% ankietowanych, a na piątkę zagłosowało już blisko 40%. Słaby rok (oceny 1-2) przypisało jedynie 2% ankietowanych. Widmo kryzysu w najbliższych miesiącach zdaje się omijać branżę reklamową. Spowolnienie gospodarcze prognozuje mniej niż 1% ankietowanych, stagnację 16%, a pozytywne przewidywania i wzrost rynku (noty 4 i wyżej) – 76%.

Zagraniczne wyniki

Badanie zostało również przeprowadzone wśród zwiedzających z zagranicy. PSP ma międzynarodowy charakter. Odwiedzający przyjechali m. in. z Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, Belgii, Białorusi, Finlandii, Włoch, Słowenii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Gruzji oraz Mołdawii.

Co decyduje o wyborze konkretnego produktu?

Wedle zagranicznych ankietowanych jakość produktu jest czynnikiem najważniejszym podczas wyboru produktu reklamowego. Otrzymał on tylko noty od 4 do 6, w kolejności: 24%, 32% i 44%, co łącznie daje 100%. Zatem dla wszystkich zagranicznych respondentów jakość produktu jest ważna, bardzo ważna lub najważniejsza. Na noty 1-3 (niska waga czynnika) głosu nie oddał nikt. Kolejny wg wagi jest kontakt ze sprzedawcą na „szóstkę” oceniło 40%, na 5 – 44, a na 4 – 12% – łącznie 96% ankietowanych uznało ten czynnik za ważny lub bardzo ważny. Nikt nie przydzielił relacjom niskich not – 1 i 2. Na uwagę zwraca też fakt, że wszystkie pozostałe czynniki zostały ocenione równie wysoko. Użyteczność, serwis, cena produktu i jego design – otrzymały noty od 4 do 6 – w ponad 90%.

Co utrudnia prowadzenie biznesu?

Agencje reklamowe zostały zapytane o to, co jest największą przeszkodą w prowadzeniu firmy. Podczas, gdy największą przeszkodą dla polskich firm były koszty prowadzenia działalności, to dla zagranicznych ankietowanych jest to konkurencja na rynku – 36% uznało ją za najważniejszy czynnik utrudniający biznesową codzienność. Oceny 4 i 5 dały temu czynnikowi kolejno 24% i 36%. Trudności sprawiają też koszty prowadzenia działalności – noty ważne (28%), bardzo ważne (48%) i najważniejsze (20%). Nikt nie uznał tego czynnika za najmniej czy mało ważny – noty 1 i 2. Następne w kolejności są zmiany w regulacjach prawnych – nie są one jednak uważane jako bardzo istotny czynnik. Według ¼ ankietowanych mają one średni wpływ (nota 3), 29% ocenia ich wagę na 4, a 20% na 5. Zastoje w płatnościach wydają się być zagranicą najmniejszym problemem, głosy na ten czynnik rozkładały się równomiernie na środkowych notach (2-5), otrzymując najwięcej głosów na nr 5 (34%).

Czy gadżetówka jest eko?

Zagranicznym gościom zadano również pytania o zainteresowanie klientów gadżetami ekologicznymi. Tu wyniki są bardzo zbliżone do polskich: 80% ankietowanych odpowiedziało, że takie zapytania ze strony klientów się pojawiają. W skali ważności od 1 do 6 zapytano także, jak ważne dla ankietowanych jest to, czy produkt będzie można w przyszłości wykorzystać ponownie lub bezpiecznie zutylizować? Dla 92% respondentów był to ważny czynnik (noty od 4 do 6). Nikt nie uznał tej cechy produktu jako mało istotnej (noty 1 i 2).

Jak jest i jak będzie?

Przedstawiciele agencji reklamowych zostali również poproszeni o ocenę kondycji rynku w ich krajach, oraz prognozy na najbliższy rok. W obu przypadkach oceny ankietowanych wskazują na zadowolenie z sytuacji biznesowej. Kondycję mijającego roku na bardzo dobrą (6) oceniło prawie 12% ankietowanych, a na piątkę zagłosowało 50%. Słaby rok (oceny 1-2) nie został zaznaczony przez ani jedną osobę. Widmo kryzysu w najbliższych miesiącach zdaje się omijać branżę reklamową. Nikt nie zaznaczył spowolnienia gospodarczego (noty 1 i 2), stagnację wybrało 12%, a pozytywne przewidywania i wzrost rynku (noty 4 i wyżej) – 88%.

Pobierz infografikę z badania TUTAJ.

www.psp2020.pl