Kancelaria Rzeczników Patentowych IP & Law Partnerem Festiwalu Marketingu

admin_cyber
02 lut 2024
Kancelaria rzeczników patentowych IP & Law jest wyłącznym partnerem Festiwalu Marketingu i Druku w zakresie ochrony praw własności przemysłowej. Wystawcy Festiwalu to przedstawiciele szeroko rozumianego rynku reklamy, począwszy od branży artykułów promocyjnych, dostawców mediów i maszyn, przez opakowania i etykiety, POS a na wielkoformatowych siatkach kończąc. Tematyka praw własności przemysłowej jest dla każdej z tych dziedzin sprawą kluczową – podkreśla Robert Załupski, Dyrektor Festiwalu.
Podczas wydarzenia uczestnicy będą więc mogli wziąć udział w wykładzie poświęconym ochronie znaków towarowych w branży reklamowej pt. „Ochrona marki jako znaku towarowego”.
– Silna marka, rozpoznawalna przez klientów, wzmacnia pozycję rynkową przedsiębiorcy i podnosi konkurencyjność jego produktów. Podczas wykładu przekażemy praktyczne informacje dotyczące ochrony znaków towarowych w Polsce i Unii Europejskiej –  zapowiada Małgorzata Zielińska-Łazarowicz, rzecznik patentowy w Kancelarii IP & Law.
Kancelaria Rzeczników Patentowych IP & Law świadczy usługi z zakresu praw własności przemysłowej, w tym wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, zarówno na etapie postępowania zgłoszeniowego, jak również w postępowaniach spornych o unieważnienie praw oraz sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu naruszenia praw wyłącznych i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), oraz przed sądami cywilnymi i administracyjnym. Kancelaria współpracuje także z organami celnymi w sprawach dotyczących zatrzymania towarów podejrzanych o naruszenie praw własności intelektualnej na granicy.