Polska Izba Opakowań na Festiwalu Druku

0

Polska Izba Opakowań została partnerem i uczestnikiem Festiwalu Marketingu i Festiwalu Druku. Zarówno z drukiem jak i z marketingiem, wbrew pozorom, Polską Izbę Opakowań łączy wiele wspólnych zagadnień.

 Głównym zadaniem Izby jest bowiem wspomaganie firm w niej zrzeszonych w umacnianiu jej rynkowej pozycji. Służą temu różnorodne przedsięwzięcia ukierunkowane na promocję i badanie potrzeb rynku opakowań oraz upowszechnianie wiedzy o roli i znaczeniu opakowań dla społeczeństwa i gospodarki.
Upowszechniając wiedzę o współczesnych opakowaniach Izba podkreśla ich funkcje informacyjno-reklamowe i marketingowe. Dzisiejsze opakowanie bowiem, to główne narzędzie w kształtowaniu marki produktu.
Trzeba także podkreślić, iż reklamowo-marketingowa i promocyjna funkcja opakowania nie byłaby zrealizowana bez udziału poligrafii. To szata zewnętrzna opakowania, kolorystyka, opis, przyciągają uwagę kupujących opakowany produkt.
Zatem techniki reklamy i marketingu muszą być dobrze znane projektantom opakowań. Zaś szczególne wymagania co do jakości druku, właściwości stosowanych farb, znajomości technologii druku decydują o jakości i bezpieczeństwie opakowania. Należy wiedzieć, o niebezpieczeństwie jakie dla pakowanej żywności niesie migracja szkodliwych związków zawartych w farbie drukarskiej, z opakowania do produktu.
Polska Izba Opakowań w działaniach na rzecz promocji firm na rynku, wydaje szereg publikacji, w tym promocyjno-reklamowych, kierowanych nie tylko na rynek wewnętrzny, ale także na rynki zagraniczne.
Dzięki tym działaniom, umacnia się na rynkach zagranicznych dobra opinia o polskim przemyśle opakowań i jego ofercie.
Jednak potrzeby działań w tym zakresie są znacznie większe od możliwości Izby, więc poszukiwanie  partnerów do tej działalności  jest niezbędne. To główny cel udziału Polskiej Izby Opakowań w Festiwalu Marketingu i Festiwalu Druku, udział w wydarzeniu to także okazja dla pozyskania nowych członków.