Portale opakowania.biz oraz tworzywa.org patronami Festiwalu Marketingu i Festiwal Druku 2013

0

Portale opakowania.biz oraz tworzywa.org objęły swoim patronatem Festiwal Marketingu i Festiwal Druku 2013. Wydarzeniu patronuje również Polska Izba Opakowań.

Dwudniowa impreza odbędzie się w Warszawie, w dniach 9-10 września br. Festiwal jest unikalnym połączeniem formuły ekspozycji targowej, szkoleń, pokazów i konferencji. Wystawcami będą firmy z szeroko pojętego rynku reklamy: od importerów i producentów artykułów promocyjnych, producentów POS, opakowań i drukarń, po dostawców mediów i maszyn.

Festiwal dedykowany jest przedstawicielom agencji reklamowych, drukarń oraz pracownikom działów marketingu.

Festiwal Marketingu i Festiwal Druku to wyselekcjonowana grupa Zwiedzających z pominięciem osób niezwiązanych z branżą reklamową. Organizator kładzie nacisk na jakość kontaktów, a nie ich ilość. OOH magazine zastrzega sobie odmowy wstępu na teren targów osobom niezwiązanym z branżą reklamową.

Patronują nam:  www.opakowania.biz 

www.tworzywa.org