Rejestracja

Rejestracja internetowa została zakończona. Zapraszamy do rejestracji na miejscu.

Wszystkie zarejestrowane do tej pory osoby proszone są o zabranie wizytówek i wydrukowanych identyfikatorów.

Rejestracja na miejscu – bezpłatna po okazaniu wizytówki lub zaproszenia od Wystawców.
Organizator zastrzega sobie odmowy wstępu na teren targów osobom niezwiązanym z branżą reklamową.

12-13 września 2018 r.
EXPO XXI Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12, Warszawa

GODZINY OTWARCIA: godz. 10:00 – 17:00

Do zobaczenia w Warszawie!