Spedycja targowa

310d3018868b25dWyłącznym Spedytorem targów jest firma
Exposped Sp. z o.o.

ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa
tel. (22) 256 71 73

Osobą upoważnioną do kontaktów jest:
Michał Cała