Spedycja targowa

310d3018868b25dWyłącznym Spedytorem targów jest firma
Exposped Sp. z o.o.

ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa
tel. (22) 256 71 73

exposped@exposped.com.pl www.exposped.com.pl

Osobą upoważnioną do kontaktów jest:

Katarzyna Andrzejczak

tel. 504 130 293

katarzyna.andrzejczak@exposped.com.pl